Rekrutacja na rok 2023 / 2024

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

 

Harmonogram rekrutacji

 

1. W dniach od 08.05.2023 r. do 11.05.2023 r. - złożenie karty zgłoszenia dziecka do Żłobka wraz wymaganymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez dziecko warunków oraz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

2. Karty zgłoszeń wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę w siedzibie Filii Żłobka Miejskiego, ul. Towarowej 61.

3. Rekrutacja prowadzona będzie od dnia 08.05.2023 r. godz. 7:00 do dnia 11.05.2023 r. godz. 14.30.

4. 12.05.2023 r. w godzinach 12.00 –14.00 utworzenie listy zarejestrowanych kart zgłoszeniowych.

5. 15.05.2023 r. do 18.05.2023 r. prace komisji rekrutacyjnej.

6. Przedłużenie rekrutacji w przypadku braku wymaganej ilości zgłoszeń dzieci do Żłobka.

7. 19.05.2023 r. ogłoszenie wyników rekrutacji do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną zakodowanych list: listy przyjętych dzieci, listy rezerwowej oraz listy niezakwalifikowanych dzieci na stronie internetowej Żłobka oraz w siedzibie Żłobka na tablicy ogłoszeń.

8. W pierwszej połowie lipca 2023 roku potwierdzenie przez Rodzica poświadczenia woli przyjęcia dziecka do Żłobka.

9. W pierwszej połowie sierpnia 2023 roku podpisanie umów z Dyrektorem o świadczenie usług Żłobka.

10. Pobyt dzieci w Żłobku od 01.09.2023 r.

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-07-23
Data publikacji:2018-07-23
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:28528