Projekt Dobry start - utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w jaworznickim żłobku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

 

 

Gmina Miasta Jaworzna realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy
Europejskich !

 

Żłobek Miejski w Jaworznie od dnia 01.11.2020 realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Dobry Start – utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w jaworznickim żłobku”.

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie na terenie miasta Jaworzno dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi w wieku

do 3 lat dla 70 osób sprawujących nad nimi opiekę tj. rodziców i/lub opiekunów prawnych zamieszkałych
w Jaworznie .

Działania w projekcie obejmują m.in. Całościowe wyposażenie żłobka

oraz utrzymanie nowych miejsc opieki
w jaworznickim żłobku.

 

Okres realizacji projektu: 01.11.2020 r. - 31.12.2021 r.

 

Dofinansowanie projektu z UE:

łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych projektu
wynosi 1 1169 788,22
PLN
i obejmuje dofinansowanie,
z następujących źródeł:

  • ze środków europejskich w kwocie 1 129 909,08 PLN co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych projektu,

  • oraz dotację celową z budżetu krajowego w kwocie 39 879,14 PLN
    co stanowi 3% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

 

Projekt jest realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 | dla osi priorytetowej: VIII.

Regionalne kadry  gospodarki opartej na wiedzy
| dla działania: 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego |

dla poddziałania: 8.1.3. Zapewnienie dostępu

do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat

www.mapadotacji.gov.pl

 

www.rpo.slaskie.pl

 

Artykuły

Wydłużenie okresu realizacji projektu we Filii Żłobka Miejskiego w Jaworznie.

15 grudnia 2021

Drodzy Rodzice,

uległ zmianie okres realizacji projektu pn. "Dobry start - utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w jaworznickim żłobku."

Szczegóły w załączniku.

Elzbieta Orzechowska - Filipczyk

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-11-13
Data publikacji:2020-11-13
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Redaktor Serwisu
Liczba odwiedzin:5370