Oświadczenie o dostępności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI

Żłobek Miejski w Jaworznie
ul. 3 Maja 16
43-600 Jaworzno
Tel: 32 751 18 81

Filia Żłobka Miejskiego w Jaworznie
ul. Towarowa 61
43-600 Jaworzno
Tel: 32 762 91 64

W/W JEDNOSTKA ZOBOWIĄZUJE SIĘ ZAPEWNIĆ DOSTĘPNOŚĆ ZGODNIE Z USTAWAMI:

  1. Z DNIA 4 KWIETNIA 2019 ROKU O DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ STRON INTERNETOWYCH I APLIKACJI MOBILNYCH PODMIOTÓW PUBLICZNYCH

  2. Z DNIA 19 LIPCA 2019 ROKU O ZAPEWNIENIU DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

DATA PUBLIKACJI STRONY INTERNETOWEJ

2018-10-18

DATA OSTATNIEJ DUŻEJ AKTUALIZACJI

2021-01-02

STRONA INTERNETOWA JEST CZĘŚCIOWO ZGODNA Z USTAWĄ O DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ STRON INTERNETOWYCH I APLIKACJI MOBILNYCH PODMIOTÓW PUBLICZNYCH.

DOSTOSOWANIA ZASTOSOWANE NA STRONIE WWW:

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

  • HTML 5

  • WCAG 2.0 (Podwójne A)

Kompatybilność:

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Wygląd:

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.
Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Skróty klawiaturowe:

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

INFORMACJE ZWROTNE ORAZ DANE KONTAKTOWE

We wszelkich kwestiach dotyczących dostępności prosimy o kontakt pod adresem e-mail: sekretariat@zlobekmiejski.jaworzno.edu.pl lub numerem tel.: 32 751 18 81

osobą odpowiedzialną jest Wioletta Kopeć (adres e-mail: sekretariat@zlobekmiejski.jaworzno.edu.pl).

W/w drogą mogą również Państwo składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Żądanie postaramy się zrealizować niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, poinformujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie będzie możliwe, zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ:

Żłobek Miejski w Jaworznie dysponuje 2 lokalami w których prowadzi realizację swojej działalności statutowej. Pomieszczenia zajmowane w części budynku przy ul. 3 Maja 16, administrowanym przez Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Jaworznie posiada następujące udogodnienia: do budynku prowadzi jedno wejście z poziomu terenu, obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się w wyznaczonym pomieszczeniu, do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Planując przybycie, uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny (32) 751 18 81 lub e-mail: sekretariat@zlobekmiejski.jaworzno.edu.pl.

Do budynku Żłobka można dostać się wejściem głównym od strony ul. 3 Maja 16.

Przy wejściu do budynku znajduje się przycisk dzwonka, którym można przywołać pracownika, który wprowadzi osobę do budynku.

Pomieszczenia zajmowane w części budynku przy ul. Towarowej 61 w Jaworznie administrowanym przez Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Jaworznie posiadają następujące udogodnienia architektoniczne: w budynku jest jedno wejście główne od strony wschodniej do której prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Żłobek znajduje się na poziomie parteru, osoba niepełnosprawna ma możliwość przemieszczania się korytarzem Żłobka. Na parterze budynku znajduje się również toaleta dla osób niepełnosprawnych. Obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się w wyznaczonym pomieszczeniu Żłobka. Do budynku Żłobka można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W obydwóch budynkach zapewniona jest możliwość ewakuacji z budynku, która obejmuje informację o kierunkach i drogach ewakuacji w formie wizualnej. W każdym budynku dostępne są procedury ewakuacyjne. Pracownicy Żłobka są szkoleni w tym zakresie.

W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEJ:

Informacje mogą być przekazane w formie cyfrowej.

Możliwość przeczytania/przekazania informacji ustnie.

DEKLARACJĘ SPORZĄDZONO NA PODSTAWIE SAMOOCENY PRZEPROWADZONEJ PRZEZ JEDNOSTKĘ.

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-07-23
Data publikacji:2018-07-23
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2806