Jesteś tutaj: Start / O nas / Misja i wizja

Misja i wizja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Misja i Wizja Żłobka Miejskiego w Jaworznie

 

Misją naszej placówki jest stworzenie bezpiecznego i przyjaznego miejsca dla dzieci, gdzie
w warunkach zbliżonych do domowych, stopniowo i harmonijnie rozwijają swoje zdolności.


Dzieci podczas codziennej pracy rozwijają swoją aktywność,  poznająświat wszystkimi zmysłami.

 

Żłobek promuje zdrowy i bezpieczny styl życia w harmonii z przyrodą i środowiskiem społeczno – kulturowym oraz w kontaktach z rodzicami.

 

Stwarzamy warunki do wszechstronnego rozwoju, zaspokajania potrzeb oraz wyzwalania aktywności dziecka.

 

Przygotowujemy dzieci do odnoszenia sukcesów na miarę ich indywidualnych możliwości
i radzenia sobie z trudnościami.

 

Stwarzamy atmosferę akceptacji, wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa, w której dziecko bawi się i uczy, przyzwyczaja do odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych osób.

 

Uczymy tolerancji i poszanowania odmienności każdego człowieka, wdrażamy do zachowań społecznie akceptowalnych.

 

Zapewniamy warunki do indywidualnego rozwoju dziecka w życzliwej atmosferze, a także rozwijamy jego zainteresowania.

 

Kształtujemy i rozwijamy postawy twórcze swoich wychowanków, stosujemy metody aktywizujące i rozwijające zdolność twórczego myślenia.

 

Wyrabiamy w wychowankach postawę śmiałą, otwartą i twórczą wobec ludzi
i otaczającego świata.

 

Kształtujemy poczucie przynależności społecznej i patriotycznej.

 

Tworzymy placówkę bogato wyposażoną w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

 

Wspomagamy i ukierunkowujemy rozwój dziecka poprzez organizowanie bogatego wachlarza zajęć dodatkowych.

 

Aktywność edukacyjno – wychowawcza dzieci w dużej mierze jest ukierunkowana na:

  • Zabawy edukacyjno – wychowawcze

Zajęcia te mają na celu przede wszystkim naukę czynności samoobsługowych, zachęcanie do samodzielności, wdrażanie do funkcjonowania w społeczeństwie, przezwyciężanie trudności rozwojowych z nabywaniem umiejętności prawidłowej mowy. Działania te są realizowane między innymi poprzez: opanowanie umiejętności grzecznych zachowań
i zwrotów, pożegnanie pieluchy, doskonalenie samodzielności w zakresie ubierania się, spożywania posiłków i higieny osobistej, poznawania zasad rówieśników i dorosłych, usprawnianie mowy dzięki gimnastyce języka i buzi.

 

  • Zabawy muzyczno – ruchowe

Są to zajęcia z rytmiki, gimnastyki, tańca i śpiewu, a ich celem jest wzmacnianie rozwoju psychomotorycznego dziecka, jego inwencji twórczej, słuchu muzycznego, koordynacji słuchowo – ruchowej, koordynacji werbalno – ruchowej.

 

Wspieramy działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.

 

 

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-08-10
Data publikacji:2018-08-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Redaktor Serwisu
Liczba odwiedzin:3184