Dodatkowy nabór do projektu „Dobry start – utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w jaworznickim żłobku”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Harmonogram dodatkowego naboru do projektu
„Dobry start – utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w jaworznickim żłobku”

Zapraszamy!

Poszukiwane 5 osób będących poza rynkiem pracy w tym osoby bezrobotne lub bierne zawodowo np. osoby przebywające na urlopie wychowawczym.

 

 

1. W dniach od 19.07.2021 r. do 22.07.2021 r. - złożenie karty zgłoszenia do naboru dodatkowego do projektu „Dobry start – utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w jaworznickim żłobku” wraz wymaganymi dokumentami.

2. Karty zgłoszeń wraz z wymaganymi dokumentami należy składać osobiście w sekretariacie Filii Żłobka Miejskiego w Jaworznie przy ul. Towarowej 61 w Jaworznie (tzn. Rodzic uzupełnia następujące pliki :

  • deklaracja uczestnictwa,

  • oświadczenie,

  • oświadczenie uczestnika projektu,

  • wsparcie tożsame,

  • formularz rekrutacyjny (WZ_0050_387_2020_zal_nr_1_do_Reg),

  • oświadczenie (WZ_0050_387_2020_zal_nr_2_do_Reg),

  • zgoda na przetwarzania danych (WZ_0050_387_2020_zal_nr_4_do_Reg).

  • W zależności od posiadanego statusu i sytuacji życiowej : załącznik nr 3 (WZ_0050_387_2020_zal_nr_3_do_Reg), 5 (WZ_0050_387_2020_zal_nr_5_do_Reg) lub 6 (WZ_0050_387_2020_zal_nr_6_do_Reg).

3. Rekrutacja prowadzona będzie od dnia 19.07.2021 r. godz. 7:00 do dnia 22.07.2021 r. do godz. 15.00.

4. 23.07.2021 r. w godzinach 12.00 –14.00 utworzenie listy zarejestrowanych kart zgłoszeniowych.

5. 26.07.2021 r. do 28.07.2021 r. prace komisji rekrutacyjnej.

6. Przedłużenie rekrutacji w przypadku braku wymaganej ilości zgłoszeń dzieci do Żłobka.

7. 30.07.2021 r. ogłoszenie wyników rekrutacji do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną zakodowanych list: listy przyjętych dzieci, listy rezerwowej oraz listy niezakwalifikowanych dzieci na stronie internetowej Żłobka oraz w siedzibie Żłobka na tablicy ogłoszeń.

8. W pierwszej połowie sierpnia 2021 roku potwierdzenie przez Uczestnika udziału w projekcie
i jednocześnie potwierdzenie przez Rodzica poświadczenia woli przyjęcia dziecka do Żłobka.

9. W drugiej połowie sierpnia 2021 roku podpisanie umów z Dyrektorem o świadczenie usług Żłobka.

10. Pobyt dzieci w Żłobku od 01.09.2021 r.

Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu Patrycja Drobniak-Wasilewska pod numerem telefonu 735-936-449

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-07-02
Data publikacji:2021-07-02
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Redaktor Serwisu
Liczba odwiedzin:909