Jesteś tutaj: Start / O nas

O nas

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Powszechnie dziś wiadomo, że pierwsze trzy lata dziecka mają największy wpływ na całe życie człowieka, dlatego troska o zaspakajanie potrzeb dziecka jest jak najbardziej zasadna. Dzieci wychowane ze zrozumieniem i cierpliwością będą w przyszłości potrafiły zrozumieć innych ludzi i sami będą tworzyć świat bardziej ludzki. Ofiarowanie dzieciom empatii i czasu ze strony osób dorosłych pozwala im wzrastać i czynić ich szczęśliwymi. Samodzielność dziecka wyzwala w nim radość
z osiągnięć i doświadczeń zdobytych na własnych błędach. Warto włączyć do naszych wspólnych działań pedagogikę serca, która pozwoli nam odpowiedzieć na ważne odwieczne pytanie, jak wychować dobrego człowieka…

WYCHOWANIE

Wspieranie rozwoju małego dziecka wymaga od nas umiejętności słuchania i mówienia, obserwacji i wyciągania wniosków. Dlatego każde z naszych dzieci ma codziennie prowadzony monitoring, a nasze spostrzeżenia i uwagi na temat rozwoju dziecka zapisujemy w imiennych zeszytach dzieci. 

Pierwszy rodzaj zabawy to zabawa oparta na własnej wyobraźni dziecka. Szanujemy autonomię małego dziecka, pozwalamy dziecku na robienie czegoś samemu
i dokonywania wyboru własnej aktywności. Nie wyręczamy dziecka, ale pomagamy mu, gdy jesteśmy o to poproszeni pamiętając, że każda zbędna pomoc jest przeszkodą w rozwoju. Mówimy do dziecka w taki sposób, żeby nas zrozumiało prostymi zdaniami, wyraźnie i nie zdrabniamy. Bardzo ważnym czynnikiem wspierającym przekaz informacji jest kontakt wzrokowy. Przed wykonaniem każdej czynności mówimy dziecku, co będziemy robić. Dziecko ma możliwość do podejmowania swobodnej zabawy, według jego zamierzeń i wyboru. 

Drugi rodzaj zabawy to zabawa inspirowana zaczynająca się od naszej propozycji i jest zaproszeniem do podjęcia przez dziecko nakierowanej aktywności. 

Posiłki spożywane są w miejscu na to przeznaczonym, w którym stoliki i krzesła dostosowane są do wzrostu dzieci, a rogi stołów są zaokrąglone. Tempo spożywania posiłków i stopień zmęczenia oraz czas pobytu dziecka jest uwzględniany w trakcie spożywania posiłków. Szanujemy niechęć dziecka do niespożywania tych potraw, które mu nie smakują. Niemowlęta karmimy indywidualnie butelką lub łyżeczką w tempie dostosowanym do ich możliwości, z uwzględnieniem rodzaju spożywanego mleka.

W sypialni każde dziecko ma oznakowane łóżeczko z kolorową, bawełnianą pościelą. Każde z dzieci posiada dwa komplety pościeli, prześcieradeł oraz poduszek
i kołderek.  Zachęcamy dzieci do samodzielnego rozbierania się i ubierania tych części garderoby, z którymi potrafią sobie poradzić. Nie zmuszamy dzieci do snu, ale zachęcamy do odpoczynku. Sypialnie są przytulne, odpowiednio zacienione przed słońcem oraz wyciszone. Dziecko, które czuje potrzebę indywidualnego odpoczynku, ma do tego prawo w dowolnym czasie.

Starsze dzieci sygnalizują indywidualne potrzeby fizjologiczne, wobec młodszych podejmowane są czynności higieniczne, które są im wyjaśniane.

Każde dziecko ma swój oznakowany ręcznik i nocnik. Umywalki w nowoczesnych łazienkach umieszczone nisko, mydło w płynie, papier toaletowy, ręczniki są w zasięgu rąk dzieci. Zainstalowane mieszalniki wody ciepłej z zimną zabezpieczają dziecko przed kontaktem ze zbyt zimną lub zbyt gorącą wodą. Ucząc dzieci samodzielności przypominamy im
o potrzebach fizjologicznych, zachęcając do korzystania z nocników i sedesów, o myciu rąk przed i po posiłku, po skorzystaniu z toalety i kiedy mają je brudne. Nie zawstydzamy i nie krytykujemy dziecka, kiedy zapomni zasygnalizować potrzebę fizjologiczną. Wykazujemy zrozumienie i tłumaczymy zaistniałą sytuację. 

EDUKACJA

„Edukacja nigdy więcej nie powinna być w głównej mierze przekazywaniem wiedzy, ale musi przyjąć nowa formę, szukając uwolnienia dla ludzkich możliwości” Maria Montessori. Żłobek Miejski w Jaworznie, to przyjazne i bezpieczne miejsce dla Twojego dziecka. Podstawowym celem, jaki stawiamy przed sobą jest stworzenie miejsca, gdzie panuje domowa atmosfera, a  najwyższą wartością jest dziecko. Nasz Żłobek to miejsce, w którym ciepło, zrozumienie i przyjazna atmosfera tworzą środowisko możliwie najbliższe domowemu.

W naszej pracy staramy się korzystać z doświadczeń lekarza, antropologa i pedagoga- Marii Montessori. Wszystkie dzieci od urodzenia nastawione są na własny rozwój, na osiąganie niezależności i przejście od dzieciństwa do dorosłości. Metoda Montessori pomaga dzieciom i opiekunom w tym zadaniu. Jej podstawą jest szanowanie naturalnej indywidualności każdego dziecka, jeśli chodzi o jego rozwój fizyczny, umysłowy, duchowy i emocjonalny oraz kierowaniu go do całościowego wzrostu. Opiekun - ciocia w żłobku towarzyszy naszym podopiecznym w byciu odkrywcami, którzy głównie wykorzystują swoje zmysły, budując siebie i swój intelekt poprzez przyswajanie tego, co istnieje w jego otoczeniu-języka, zwyczajów, kultury i pojęcia piękna. 

Kadra żłobka to osoby wykwalifikowane i wykształcone w swojej dziedzinie. Każda z nich posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, a w czas spędzony z najmłodszymi wkłada wszelkie siły i umiejętności. Przyjęte w placówce standardy dają dzieciom poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. W naszym żłobku, w trosce o bezpieczeństwo naszych podopiecznych, nie publikujemy na naszej stronie www ich wizerunku bez specjalnej zgody.

Ponadto żłobek oferuje opiekę pielęgniarki, logopedy, pedagogów, którzy monitorują postępy i dokonują w miarę potrzeby diagnozy. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zapracowanych rodziców organizujemy dodatkowe zajęcia dla maluchów. 

W żłobku stosowane są różnorodne metody i formy pracy z dziećmi, uwzględniając ich rozwój psychomotoryczny oraz konieczność indywidualnej pracy z dzieckiem,
a w szczególności gry, zabawy, zajęcia organizowane metodami aktywizującymi, zajęcia muzyczne, plastyczne, rytmiczne, spotkania teatralne.

W trosce o najlepszy rozwój psychomotoryczny i dobre samopoczucie podopiecznych oferujemy dodatkowo szereg atrakcyjnych i innowacyjnych zajęć;

  1. Zajęcia muzyczno-ruchowe.
  1. Zajęcia plastyczne.
  1. Zajęcia logopedyczne grupowe i indywidualne z zakresu wczesnego wspomagania.
  1. Zajecia metodą ruchu rozwijającego i terapii zaburzeń metodą fizjoterapeutki W. Sherborne.
  1. Głośne czytanie literatury dziecięcej.

USPOŁECZNIANIE

Gwarancją bezpieczeństwa społecznego w żłobku, jest wyznaczenie i przestrzeganie jasnych zasad postepowania. Każde dziecko zostaje zapoznane z przyjętymi zasadami, uwzględniając konkretne sytuacje. Mówimy jasno dziecku, czego on niego oczekujemy i nie pozwalamy na zachowania przekraczające przyjęte granice, ale czynimy to bez nadmiernej presji. W sytuacji przekroczenia przyjętych granic nie krytykujemy charakteru dziecka, ale jego konkretne zachowanie np. „Nie podoba mi się, że uderzyłeś koleżankę”. 

Postępowanie dziecka niezgodne z zasadami skutkuje np. chwilowym wyłączeniem z zabawy. W czasie ponoszenia konsekwencji złego zachowania rozmawiamy
z dzieckiem o jego postępowaniu. Jeżeli zabawy dzieci stają się niebezpieczne przerywamy je. W sporach między dziećmi zajmujemy stanowisko nie interweniowania tak długo, jak to możliwe, ponieważ dzieci potrafią doskonale same rozwiązywać spory, ucząc się jednocześnie kompromisów i życia społecznego. Szanujemy granice określone nam przez dzieci, np. bierzemy dzieci na ręce lub je przytulamy tylko wtedy, kiedy nam na to pozwalają. Akceptujemy różne nastroje dzieci, ponieważ mają prawo do radości i do smutku. Uczymy ich rozpoznawać swoje emocje i je nazywać. Pamiętamy o chwaleniu dziecka za jego osiągnięcia, ale nie wyróżniamy dzieci
i staramy się wszystkich podopiecznych traktować sprawiedliwie.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-07-23
Data publikacji:2018-07-23
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:6558