Jesteś tutaj: Start / Kontakt

Kontakt

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Żłobek Miejski w Jaworznie

ul. 3 Maja 16

43-600 Jaworzno

email: sekretariat@zlobekmiejski.jaworzno.edu.pl

tel: 32 751 18 81

 

Filia Żłobka Miejskiego w Jaworznie

ul. Towarowa 61

43 - 600 Jaworzno

email: sekretariat@zlobekmiejski.jaworzno.edu.pl

tel. 32 762 91 64

Administratorem Państwa danych osobowych jest Żłobek Miejski w Jaworznie, reprezentowany przez Panią Dyrektor Elżbietę Orzechowską-Filipczyk z siedzibą w Jaworznie przy ul. 3 Maja 16, NIP 6322020342, REGON 380399170, e-mail: sekretariat@zlobekmiejski.jaworzno.edu.pl, tel.: 32 751 18 81.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w następującej formie za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail: patrycja@informatics.jaworzno.pl lub listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora danych.

Dane są przetwarzane w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie przesłane poprzez formularz kontaktowy.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla udzielenia odpowiedzi na wiadomości skierowane do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego i archiwizowane przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia odpowiedzi, a następnie usuwane.

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług oraz podmioty realizujące usługi na rzecz Administratora danych. Państwa dane w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa mogą zostać ujawnione poprzez przesłanie uprawnionym podmiotom.

Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych: dostępu do danych osobowych, sprostowania lub uzupełniania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, o ile przepisy prawa nie obligują Administratora do ich dalszego przetwarzania, przeniesienia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie danych odbywa się, w oparciu o wyrażoną zgodę, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją; wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Postawą podania danych jest Państwa dobrowolna zgoda na podstawi art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Państwa dane jeżeli będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany to tyko wyłącznie na podstawie Państwa dobrowolnej zgody; w tym również profilowane.

Formularz kontaktowy

KontaktTwój numer IP: 3.233.232.160 | ec2-3-233-232-160.compute-1.amazonaws.com |

W celu utrudnienia rozsyłania spamu przez automaty, proszę rozwiązać proste zadanie matematyczne.
Dla przykładu: 2+1 daje 3.


Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-07-23
Data publikacji:2018-07-23
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:12381